BialaOwieczka

26 tekstów – auto­rem jest BialaOwie­czka.

Nie chcę dłużej wie­rzyć w cu­da.Chcę mieć Cię dzi­siaj przy mnie tutaj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 kwietnia 2012, 11:44

Twój uśmiech jest dla mnie więcej wart niż mi­lion złotych. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lutego 2012, 19:16

Naj­więcej mają do po­wie­dze­nia o miłości ci,którzy gówno o niej wiedzą. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 lutego 2012, 19:39

Kiedyś jak żołnierz wy­ruszał na wojnę to nie widział swo­jej ko­biety na­wet la­tami,a Ty nie pot­ra­fisz wyt­rzy­mać 2 dni. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 stycznia 2012, 16:58

A tęskno­ta jest tak cho­ler­nie wiel­ka,że już na­wet bra­kuje łez by płakać.____________
Tak trud­no jest po­godzić się ze stratą ukocha­nej osoby.

Już niedługo będą 2 la­ta ;/ 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 stycznia 2012, 20:37

Jed­nym bra­kuje od­wa­gi,by po­wie­dzieć,co czują. Dru­gim bra­kuje od­wa­gi,by po­wie­dzieć,że nie czują nic. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 22 stycznia 2012, 12:33

I po jaką cho­lerę po­jawiałeś się w moim życiu? Te­raz nie pot­ra­fię żyć i z Tobą i bez Ciebie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 stycznia 2012, 10:09

Za­sypiam kołysa­na za­pachem Twoich perfum.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 stycznia 2012, 11:24

I znów szu­kając księcia z baj­ki nat­knęłam się na ogra.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 stycznia 2012, 10:34

Nicze­go in­ne­go nie chciałam-tyl­ko przy­tulić się do Ciebie i na chwilę za­pom­nieć o otaczającym mnie świecie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 stycznia 2012, 12:27

BialaOwieczka

Dominika. Mała,czarna,zwariowana. ;) Posiadająca własny świat i swoje kredki, więc nieproszonym osobom z flamastrami dziękujemy ;) Jestem osobą raczej pozytywną. Mam 1590 myśli na sekundę.W sumie to nigdy nie udało mi się ich policzyć, ale myślę,że gdzieś mniej więcej tak jakoś będzie. W swoim życiu trochę już przeżyłam i mimo przeciwności losu nie przestałam się uśmiechać :) SZCZERA OPINIA JEST DLA MNIE WIĘCEJ WARTA NIŻ OCENA :-) wciąż się rozwijam ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BialaOwieczka

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność